Nagradna igra AVE narezki za letno vinjeto

10. 12. 2019Nagradna igra poteka od 10. 12. 2019 do vključno 10. 1. 2020. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo ta Pravila sodelovanja in izpolnijo vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri (v nadaljevanju: udeleženci). Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. 

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov, strošek pošiljanja materialov po klasični pošti itd.).

Način sodelovanja

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da organizatorju najkasneje do 10. 1. 2020 po pošti na naslov: Panvita MIR d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona, dostavi popolno prijavo, tj.:

  • ali 5 vrhnjih folij kateregakoli mesnega narezka AVE 
  • ali 5 natisnjenih primerkov kupona, ki ga najde na spletni strani www.ave.si, 
  • in svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon ali e-naslov)

ter se strinja s temi Pravili sodelovanja; s posredovanjem navedenih folij ali kuponov ter osebnih podatkov se šteje, da se udeleženec strinja s Pravili sodelovanja.

Šteje se, da je udeleženec organizatorju pravočasno dostavil prijavo, če jo je organizator prejel do 10. 1. 2020 ali pa jo je udeleženec oddal priporočeno na pošti najkasneje do 10. 1. 2020. Nakup kateregakoli izdelka AVE ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

NATISNI KUPON

Preberi Pravila sodelovanja v nagradni igri AVE narezki za letno vinjeto