Kdo smo

Smo skupina podjetij v slovenski živilsko-predelovalni industriji, ki obvladuje varno in kakovostno pridelavo ter predelavo hrane v celotni proizvodni verigi od njive do mize. Sonaravno pridelana hrana, certificirani in nadzorovani proizvodni procesi ter upoštevanje zgodovinskih izkušenj so temeljna značilnost poslovanja, s katero gradimo zaupanje potrošnikov na domačem trgu in trgih evropskih držav. Združujemo 11 podjetij, katerih dejavnost zajema proizvodnjo krme, poljedelstvo, perutninarstvo, rejo prašičev, veterinarstvo, proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov, vinogradništvo, ekologijo in energetiko. Vertikalno integrirana proizvodnja hrane temelji na sledljivosti, nadzoru ter zagotavljanju stalne kakovosti v celotni proizvodni verigi.

Osnovno surovino, potrebno za proizvodnjo nadzorovane, varne in kakovostne hrane proizvajamo sami oziroma nabavljamo iz domačega okolja. Sodelujemo z več kot 2000 družinskimi kmetijami, ki pod enotnimi in strogo kontroliranimi standardi proizvajajo pridelke najvišje kakovosti. Lokalna oskrba omogoča, da izgrajujemo sistem zagotavljanja varne in zdrave domače hrane, sestavljen iz več temeljev: sledljivost, sistemi vodenja in kakovosti, sodelovanje z nevtralnimi laboratoriji, vpeljava nadstandarda v živo proizvodnjo in stalno strokovno preverjanje ter strokovni napredek.

AVE – ČAS ZA NAJBOLJŠE
Pod blagovno znamko AVE ponujamo najširši asortiman rdečega in belega mesa ter mesnih izdelkov v Sloveniji. Trgu letno ponujamo približno 18 tisoč ton svežega mesa, polpripravljenih mesnih izdelkov, barjenih, poltrajnih in sušenih mesnin.

BREZ ALERGENOV – BREZ SKRBI
V Skupini Panvita smo prvi v Sloveniji iz proizvodnje popolnoma umaknili vse glavne alergene: jajca, sojo in gluten, mleko pa je prisotno le pri izdelkih s sirom. Prav tako so že skoraj vsi naši izdelki brez ojačevalcev okusa.

Kakovost

Panvita izhaja iz regije, kjer je tradicija okusne hrane uveljavljena, sami pa smo jo dopolnili še s sledljivostjo in z nadzorom. Pri izvajanju koncepta varne, sledljive in nadzorovane hrane se ne opiramo le na lastno znanje, temveč sodelujemo z vrsto najuglednejših ustanov v Sloveniji in tujini.

Varnost hrane zagotavljamo preko številnih pridobljenih CERTIFIKATOV in STANDARDOV. Tako smo prvi v Sloveniji uvedli International Food Standard. S tem standardom proizvajalec zagotavlja, da izdelek iz tega sistema zagotavlja potrošnikovo varnost. Proizvajalec ga pridobi šele tedaj, ko je uvedel poslovanje po sistemu standarda ISO, sistem HACCP z nadzorom kritičnih točk in standarde tako imenovanih dobrih proizvodnih in logističnih praks. Poleg omenjenega standarda smo v preteklosti vse svoje proizvodne obrate uskladili s standardi EU, pridobili ovalna žiga SI 711 ES in SI 82 ES, poslovanje pa uskladili s standardom ISO 9001:2015. Skozi izpolnjevanje vseh standardov v Skupini Panvita zagotavljamo, da so naši izdelki, ki prihajajo na trg, popolnoma varni in kakovostni.

Zgodovina

Krovna blagovna znamka Skupina Panvita povezuje tri med seboj prepletene dejavnosti: kmetijstvo, meso in mesne izdelke ter ekologijo in energetiko.

Naša zgodba se je začela v dvajsetih letih 20. stoletja, z ustanovitvijo takratnega banovinskega posestva. S svojo organiziranostjo in z znanjem je posestvo kmalu postalo največji kmetijsko-pridelovalni obrat v takratni Kraljevini SHS. Različni družbeno-politični sistemi so posestvo razbili na več manjših, neprofitnih enot. Šele s prihodom Kmetijskega gospodarstva Rakičan se je negativni trend drobitve ustavil in začel se je ponovni postopek združevanja. To, kar danes poznamo pod imenom Skupina Panvita, je nadaljevanje tradicije in znanja, ki ga vsakodnevno nadgrajujemo in plemenitimo.

Proizvodnja mesnih izdelkov ima korenine v Gornji Radgoni, kjer so ustanovili eno prvih podjetji, ki se je v regiji ukvarjalo s predelavo svinjskega mesa. Iz majhnega obrata, ustanovljenega leta 1922, je podjetje preraslo v vodilnega proizvajalca mesnih izdelkov. S priključitvijo k Skupini Panvita je podjetje dobilo nov zagon za uresničevanje svoje vizije na področju mesne predelave.

Rastoči stalež perutnine v tem delu Slovenije je sredi 20. stoletja odprl vrata sodobnemu klavniškemu obratu. Enako kot danes je takratno klavnico s perutnino oskrbovalo celotno Prekmurje. S prehodom v tržni sistem se je perutninarska dejavnost priključila Skupini Panvita, ki je zagotovila vizijo in nadaljnjo nemoteno proizvodnjo.

Ne glede na prenovljeno vizualno in organsko sestavo podjetja ostajamo zvesti svojim vrednotam, kot so partnerstvo, samozavest, zanesljivost, prilagodljivost in pripadnost potrošniku.

Danes Skupino Panvito sestavlja 11 povezanih družb, ki zaposlujejo čez 600 oseb in uresničujejo svoje poslanstvo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne reje živali.